02-255-9911,02-256-4289
TH
|
EN
ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว
ของโครงการบริจาค มาเป็นเพื่อนกับเรา
หรือ @redcrossfund
ความคืบหน้าโครงการ
ดูทั้งหมด >
08/07/2021

ระหว่างวันที่ 7-16 กรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์คหกรรมศาสตร์ช่อพวงชมพู คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

18/06/2021

ระหว่างวันที่ 17-26 มิถุนายน 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

10/06/2021

สภากาชาดไทย ส่งมอบชุดธารน้ำใจโควิด-19 พร้อมสิ่งของจำเป็น จำนวน 1,000 ชุด ช่วยเหลือผู้ที่กักตน

03/05/2021

มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิต ให้มีอาหารและของใช้จำเป็นในช่วงการกักตัว​ 14 วัน​ สามารถปฏิบัติตามมาตรการและดำรงชีพได้ในช่วงหยุดเชื้อเพื่อชาติ​

โครงการรับบริจาค
ดูทั้งหมด >
ขั้นตอนการร่วมบริจาคง่ายๆ
เลือกโครงการ
เลือกโครงการบริจาคที่ท่านสนใจ ตามหมวดหมู่ที่ต้องการ
บริจาคเงิน
สะดวกรวดเร็ว ผ่านช่องทาง ที่หลากหลาย
ติดตามข้อมูลการบริจาค
ผ่านเมนูประวัติการบริจาค และLINE

สำนักงานจัดหารายได้ | Donation Hub "รับ" เพื่อ "ให้"

มีภารกิจในการจัดหาเงินรายได้เพื่อเสริมงบประมาณในการดำเนินภารกิจต่างๆ ของสภากาชาดไทยให้เพียงพอ ซึ่งรายได้หลักมาจากการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธา และการจัดกิจกรรมหารายได้ในรูปแบบต่างๆ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้งให้การดูแลผู้บริจาคผู้มีอุปการคุณ และสมาชิกประเภทต่างๆ ของสภากาชาดไทย ยอดบริจาคออนไลน์ทั้งหมด
43,251,826 บาท
จำนวน โครงการทั้งหมด
23 โครงการ
จำนวน ผู้บริจาคทั้งหมด
13,172 คน
ผู้สนับสนุนหลัก