02-255-9911,02-256-4289
TH
|
EN
ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว
ของโครงการบริจาค มาเป็นเพื่อนกับเรา
หรือ @redcrossfund
ความคืบหน้าโครงการ
ดูทั้งหมด >
โครงการรับบริจาค
ดูทั้งหมด >
ขั้นตอนการร่วมบริจาคง่ายๆ
เลือกโครงการ
เลือกโครงการบริจาคที่ท่านสนใจ ตามหมวดหมู่ที่ต้องการ
บริจาคเงิน
สะดวกรวดเร็ว ผ่านช่องทาง ที่หลากหลาย
ติดตามข้อมูลการบริจาค
ผ่านเมนูประวัติการบริจาค และLINE

สำนักงานจัดหารายได้ | Donation Hub "รับ" เพื่อ "ให้"

มีภารกิจในการจัดหาเงินรายได้เพื่อเสริมงบประมาณในการดำเนินภารกิจต่างๆ ของสภากาชาดไทยให้เพียงพอ ซึ่งรายได้หลักมาจากการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธา และการจัดกิจกรรมหารายได้ในรูปแบบต่างๆ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้งให้การดูแลผู้บริจาคผู้มีอุปการคุณ และสมาชิกประเภทต่างๆ ของสภากาชาดไทย ยอดบริจาคออนไลน์ทั้งหมด
45,170,303 บาท
จำนวน โครงการทั้งหมด
25 โครงการ
จำนวน ผู้บริจาคทั้งหมด
14,006 คน
ผู้สนับสนุนหลัก