02-255-9911,02-256-4289
TH
|
EN
ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว
ของโครงการบริจาค มาเป็นเพื่อนกับเรา
หรือ @redcrossfund
ความคืบหน้าโครงการ
ดูทั้งหมด >
06/03/2024

"หมอหมู่" ขอขอบคุณทุกการสนับสนุนภารกิจพิชิตความเจ็บป่วย ที่ช่วยเหลือผู้มีความปกติบนใบหน้าและกระโหลกศีรษะชนิดรุนแรง ในจังหวัดบุรีรุมย์และจังหวัดใกล้เคียง

06/03/2024

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์มอบเครื่องช่วยฟัง จำนวน 21 เครื่อง พร้อมเครื่องอบไล่ความชื้น ให้กับผู้บกพร่องทางการได้ยิน จังหวัดสตูล

12/07/2023

คำขอบคุณถึงท่านผู้บริจาค ที่ร่วมบริจาคให้กับโครงการ ช่วยน้องเจ็บป่วยเรื้อรังให้ได้เรียน

โครงการรับบริจาค
ดูทั้งหมด >
ขั้นตอนการร่วมบริจาคง่ายๆ
เลือกโครงการ
เลือกโครงการบริจาคที่ท่านสนใจบริจาค
บริจาคเงิน
สะดวกรวดเร็ว ผ่านช่องทาง ที่หลากหลาย
ดาวน์โหลด Application
ดาวน์โหลด Application donationhub เพื่อติดตามข่าวสารและข้อมูลการบริจาค

สำนักงานจัดหารายได้ | Donation Hub "รับ" เพื่อ "ให้"

มีภารกิจในการจัดหาเงินรายได้เพื่อเสริมงบประมาณในการดำเนินภารกิจต่างๆ ของสภากาชาดไทยให้เพียงพอ ซึ่งรายได้หลักมาจากการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธา และการจัดกิจกรรมหารายได้ในรูปแบบต่างๆ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้งให้การดูแลผู้บริจาคผู้มีอุปการคุณ และสมาชิกประเภทต่างๆ ของสภากาชาดไทย ยอดบริจาคออนไลน์ทั้งหมด
66,717,494 บาท
จำนวน โครงการทั้งหมด
43 โครงการ
จำนวน ผู้บริจาคทั้งหมด
21,558 คน
ผู้สนับสนุนหลัก