02-255-9911,02-256-4289
TH
|
EN

มอบเครื่องช่วยฟังให้พี่น้องสตูล

ชวนเพื่อนมาบริจาค

มอบเครื่องช่วยฟังให้พี่น้องสตูล

06/03/2024

วันที่ 31 มกราคม 2567 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ตรวจเยี่ยมและเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเครื่องช่วยฟังสภากาชาดไทย เพื่อผู้ด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีนางสุภาพรรณ สุนทรารชุน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล และคณะ พร้อมด้วยแพทย์หญิงวันทนา ไทรงาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสตูล ให้การต้อนรับ ในการนี้แพทย์หญิงกานดา ลิมิตเลาหพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายบริการทางการแพทย์ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ ร่วมกับแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลสตูล พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ปฏิบัติงานตรวจการทำงานของหู และระบบโสตประสาทเพื่อวัดระดับการได้ยิน และมอบเครื่องช่วยฟังชนิดทัดหลังใบหู ระบบดิจิตอล จำนวน 21 เครื่อง พร้อมเครื่องอบไล่ความชื้น ให้กับผู้บกพร่องทางการได้ยิน โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น เพื่อให้ผู้ที่มีความพิการทางการได้ยินสามารถสื่อสารในชีวิตประจำวันและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ณ โรงพยาบาลสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูลTag