02-255-9911,02-256-4289
TH
|
EN

ช่วยผู้ป่วยสมองขาดเลือดเฉียบพลัน

11/07/2024 - 10/07/2025
ชวนเพื่อนมาบริจาค
รายละเอียดโครงการ

โรคหลอดเลือดสมอง หรือทางการแพทย์เรียกว่า STROKE เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับหนึ่งในประเทศไทยซึ่งเป็นภาวะที่เกิดจากหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองตีบ ตัน หรือแตกทำให้ขัดขวางการนำออกซิเจนและสารอาหารไปเลี้ยงเซลล์สมองส่งผลให้เนื้อสมองถูกทำลายสูญเสียการทำหน้าที่อย่างเฉียบพลันจนเกิดอาการของอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ สำหรับประเทศไทยมีผู้ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองราว 250,000 คนต่อปี หรือกล่าวได้ว่าในทุก ๆ 2 นาที จะมีผู้ป่วยด้วยโรคนี้ 1 คน ในจำนวนนี้ 30% อาจเสียชีวิต อีก 30% พิการรุนแรง ขยับแขนขาไม่ได้ ปากเบี้ยว ส่วนผู้ป่วยอีก 40% มีโอกาสกลับคืนสู่สภาพปกติหรือมีอาการของโรคเหลืออยู่บ้าง

 

ดังนั้นโรคหลอดเลือดสมอง จึงถือเป็นอีกหนึ่งภัยเงียบที่มีความรุนแรงเป็นอันดับต้น ๆ ของคนทั้งโลก เพราะมักแสดงอาการอย่างเฉียบพลัน จากข้อมูลรายงานสถิติกระทรวงสาธารณสุขในปี 2566 พบว่าผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมากถึง 349,126 ราย และเสียชีวิตไปแล้วถึง 36,214 ราย จากจำนวนข้างต้นจะเห็นได้ว่าโรคดังกล่าวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และพบว่าผู้ป่วยมีอายุน้อยลงเรื่อย ๆ เนื่องจากรูปแบบการใช้ชีวิตที่ขาดการออกกำลังกาย พักผ่อนไม่เพียงพอ สูบบุหรี่ ใช้สารเสพติด รับประทานอาหารไม่สมดุล และมีโรคประจำตัว เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน โรคนอนกรน และโรคหัวใจ ด้วยเหตุนี้โรคดังกล่าวจึงนับเป็นภาวะที่ใกล้ตัวคนไทยและไม่ควรมองข้ามอย่างยิ่ง ในอดีตหลายคนอาจจะคิดว่าโรคนี้มักเกิดกับผู้สูงอายุ แต่ในความเป็นจริงแล้วพบว่าทุกช่วงวัยล้วนมีความเสี่ยงไม่ต่างกัน

 

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รวมทั้งเป็นศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในเขตกรุงเทพมหานครที่มีจำนวนผู้ป่วยส่งต่อมากที่สุดในปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือดเข้ารับการรักษาในรพ.จุฬาลงกรณ์ มากกว่า 700 รายต่อปีและได้รับการรักษาโดยการใส่อุปกรณ์ผ่านหลอดเลือดเพื่อแก้ไขการอุดตันของหลอดเลือดสมอง (Thrombectomy) ประมาณ 5 - 8 รายต่อเดือน ซึ่งการรักษาโดยวิธีนี้มีค่าใช้จ่ายสูง อาจมีค่าใช้จ่ายส่วนเกิน ซึ่งเป็นปัญหากับผู้ป่วยทั้งที่มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์การรักษาพยาบาล 

 

 

สภากาชาดไทยจึงขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตกุศลร่วมเป็นผู้ให้เพื่อสมทบทุนในโครงการรักษาผู้ป่วยสมองขาดเลือดระยะเฉียบพลัน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยการใส่อุปกรณ์ผ่านสายสวนหลอดเลือดเพื่อแก้ไขการอุดตันของหลอดเลือดสมองจำนวนทั้งสิ้น 50-60 รายต่อปีให้สามารถเข้าถึงบริการการรักษาที่เป็นมาตรฐานระดับสากล ลดโอกาสที่ผู้ป่วยจะพิการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายส่วนเกินทั้งผู้ป่วยที่มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์การรักษาพยาบาล

  

เพราะ...ทุกวินาทีที่ทำให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาช่วยเหลือตนเองได้เร็วที่สุด คือ เวลาที่มีคุณค่าที่สุดที่ท่านช่วยได้


62
จำนวนผู้ร่วมบริจาค
359 วัน
ระยะเวลาคงเหลือ
ร่วมบริจาคให้กับโครงการ