02-255-9911,02-256-4289
TH
|
EN

มอบชุดธารน้ำใจแก่ผู้กักตนเขตบางกะปิ

ชวนเพื่อนมาบริจาค

มอบชุดธารน้ำใจแก่ผู้กักตนเขตบางกะปิ

10/06/2021

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19 จำนวน 1,000 ชุด พร้อมน้ำดื่ม แอลกอฮอล์เจล หน้ากากอนามัยสำหรับผู้ใหญ่ และสื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข 35 บางกะปิ กรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่กักตน 14 วัน ในพื้นที่ ตามที่ได้รับคำร้องขอผ่านระบบ “App พ้นภัย” 


Tag
  • COVID-19