02-255-9911,02-256-4289
TH
|
EN

Connect With Purpose Sports Day

13/09/2023 - 30/09/2023
ชวนเพื่อนมาบริจาค
รายละเอียดโครงการ

Connect with Purpose Sports Day for Thai Red Cross เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม Patient Purpose Day 2023 ได้นำเอาสปิริตของงานกีฬาสี มาผสานเข้ากับเป้าหมายการดำเนินการของ DKSHในเรื่องความใส่ใจผู้ป่วยในทุกขั้นตอน                    


หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ DKSH มีเป้าหมายที่ชัดเจนคือส่งเสริมให้ผู้ป่วยทุกคนสามารถเข้าถึงการรักษาและการมีสุขภาพที่ดีได้โดยเป้าหมายเกี่ยวเนื่องกับผู้ให้บริการด้านสุขภาพ ครอบครัว ร้านขายยา และอื่นๆ อีกมากมายเพื่อร่วมกันส่งเสริมสุขภาพที่ดี และสร้างโลกที่ทั้งแข็งแรงและเต็มไปด้วยความสุข


DKSH มุ่งมั่นในการส่งเสริมการทำงานโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง และต้องการส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของบุคลากร ทีมงานจึงได้จัดงานกีฬาสีเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ แสดงถึงพลังของความเชื่อมโยง (Power of Connection) และส่งเสริมเป้าหมายหลักในการใส่ใจผู้ป่วยก่อนเสมอครั้งนี้ขึ้นมา

ภายใต้เป้าหมายการจัดงานนี้ จึงได้เชิญชวนให้บุคลากร DKSH ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์กับสภากาชาดไทยขึ้นในช่วงระยะเวลาที่จัดกิจกรรม เพื่อสนับสนุน 4 พันธกิจของสภากาชาดไทย ได้แก่บริการทางการแพทย์ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย บริการโลหิต และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

 

เพื่อตอกย้ำเป้าหมายการทำงานและการแบ่งปันให้กับสังคม

มาร่วมมือร่วมใจเพื่อส่งเสริมเป้าหมายไปพร้อม ๆ กัน!


43
จำนวนผู้ร่วมบริจาค
2 วัน
ระยะเวลาคงเหลือ
ร่วมบริจาคให้กับโครงการ