02-255-9911,02-256-4289
TH
|
EN

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว

09/02/2023 - 30/04/2023
ชวนเพื่อนมาบริจาค
รายละเอียดโครงการ

สภากาชาดไทยสนับสนุนเงินช่วยเหลือฉุกเฉินด้านมนุษยธรรมให้กับสภาเสี้ยววงเดือนแดงตุรกีและสภาเสี้ยววงเดือนแดงอาหรับซีเรีย จำนวน 60,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 2 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวในสาธารณรัฐตุรกีและสาธารณรัฐอาหรับซีเรีย และจะเปิดรับบริจาคจากสาธารณชนเพื่อส่งเงินบริจาคเพิ่มเติมไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้แทนสภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์และสำนักวิเทศสัมพันธ์ ได้เข้าร่วมการประชุมทางไกลกับกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อหารือและเตรียมความพร้อมสำหรับการส่งความช่วยเหลือไปยังตุรกีและซีเรีย


สภากาชาดไทยขอแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในตุรกีและซีเรียและขอไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตและผู้สูญเสียจากเหตุการณ์นี้ สภากาชาดไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณ์จะคลี่คลายในเร็ววัน

เหตุการณ์แผ่นดินไหวตุรกี-ซีเรีย เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นแผ่นดินไหวขนาด 7.8 ศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัด Kahramanmaraş ส่งผลให้ประชาชนทางตอนใต้และตะวันออกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐตุรกีและทางตอนเหนือของสาธารณรัฐอาหรับซีเรียได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ประชาชนหลายล้านคนเดือดร้อน


สภาเสี้ยววงเดือนแดงตุรกีและสภาเสี้ยววงเดือนแดงอาหรับซีเรียได้ออกปฏิบัติการตอบโต้ภัยพิบัติในทันที โดยทางเว็บไซต์ของสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) รายงาน ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ว่า สภาเสี้ยววงเดือนแดงตุรกีได้กระจายทีมให้ความช่วยเหลือไปยังพื้นที่กว่าสิบจังหวัดทางตอนใต้และตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับผลกระทบ พร้อมนำอาหารและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลพื้นฐาน อาทิ ที่พักอาศัยชั่วคราวและผ้าห่ม เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บและใช้ในการอพยพ นอกจากนี้ สภาเสี้ยววงเดือนแดงตุรกียังให้การสนับสนุนช่วยเหลือทางจิตใจ พร้อมกับส่งโลหิตและพลาสมาสำรองให้กับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอีกด้วย ในส่วนของสภาเสี้ยววงเดือนแดงอาหรับซีเรีย ได้ช่วยสนับสนุนปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือ ส่งอุปกรณ์ปฐมพยาบาล และขนย้ายผู้ที่ได้รับบาดเจ็บไปส่งที่โรงพยาบาล

737
จำนวนผู้ร่วมบริจาค
29 วัน
ระยะเวลาคงเหลือ
ร่วมบริจาคให้กับโครงการ