02-255-9911,02-256-4289
TH
|
EN

จัดซื้อรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่

01/12/2021 - 30/09/2022
ชวนเพื่อนมาบริจาค
รายละเอียดโครงการ

แม้ในปัจจุบันมักมีการพูดถึงกันอยู่บ่อยๆ เกี่ยวกับการให้ การบริจาค ไม่ว่าจะเป็นการให้วัตถุหรือให้ธรรมเป็นทาน หรือให้อภัยเป็นทานก็ตาม แต่มีทานที่สำคัญยิ่งอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งมักไม่มีใครนำมาพูดถึงกันเลย นั่นก็คือ การให้ชีวิตเป็นทาน คนทั่วไปมักเข้าใจกันว่า ต้องสละชีวิตของตัวเอง เพื่อให้คนอื่นมีชีวิตอยู่เท่านั้น  จึงจะถือว่าเป็นทานนั้นไม่เสมอไป เพราะการบริจาคโลหิตก็ คือ การให้ชีวิตเป็นทานอย่างหนึ่ง จะเห็นได้ว่าคนที่กำลังป่วยอาการทรุดหนัก ไม่ว่าจะเกิดจากอุบัติเหตุหรือโรคร้ายใด ๆ ก็ตาม ที่ทำให้เลือดในร่างกายเสียไป ถ้าเขามีโอกาสที่จะได้รับโลหิตแม้เพียงหยดเดียว อาจช่วยให้เขามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เพื่อทำความดี ทำบุญสร้างกุศล ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมอีกต่อไปได้

ด้วยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการโลหิต เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต และผลิตภัณฑ์ด้านบริการโลหิตของประเทศ ให้เพียงพออย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้บริจาคโลหิตและผู้ป่วย ด้วยมาตรฐานระดับสากล ซึ่งรับผิดชอบการจัดหาโลหิตในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) ส่วนภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง ดูแลเขตภูมิภาค ซึ่งดำเนินงานบริการโลหิตครบวงจรตามมาตรฐานเดียวกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และโรงพยาบาลสาขาทั่วประเทศ

เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตเชิงรุก และอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริจาคโลหิต ในกรณีที่หน่วยงานไม่มีพื้นที่ กระบวนการทำงานทั้งหมดจะอยู่บนรถ ศูนย์บริการโลหิตฯจึงมีความจำเป็นต้องจัดหน่วยเคลื่อนที่โดยใช้รถบัสรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ เพราะเคลื่อนย้ายได้สะดวก รวดเร็ว โดยไม่ต้องขนย้ายและเก็บของ นอกจากนี้บางภาคบริการโลหิตฯ จะมีข้อจำกัดการเดินทางที่เป็นหุบเขา เช่น ภาคฯ เชียงใหม่ ภูเก็ต ไม่สามารถใช้บัสเคลื่อนที่ขนาดใหญ่ได้ 

ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บริจาคโลหิต และเพิ่มศักยภาพให้ภาคบริการโลหิตแห่งชาติสามารถจัดหาโลหิตได้มากยิ่งขึ้น ศูนย์บริการโลหิตฯ จึงมีความจำเป็นต้องระดมทุนเพื่อจัดหารถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ขนาด 4 เตียง ให้กับภาคบริการโลหิตฯ ทั้ง 12 แห่งทั่วประเทศ จำนวน 12 คันๆ ละ 4.5 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 54 ล้านบาท

โดยรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ขนาด 4 เตียงจะต้องจัดทำขึ้นเป็นพิเศษประกอบด้วย ตัวถังรถ แชชชี แอร์ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ ค่าเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ปฏิบัติการภายในรถ เช่น เครื่องชั่งและเขย่าถุงโลหิต ตู้แช่โลหิต อุปกรณ์การแพทย์ประจำรถ ฯลฯ 

สภากาชาดไทย โดยสำนักงานจัดหารายได้จึงขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตกุศลทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการระดมทุนเพื่อจัดหารถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ สำหรับในปี 2565 จะจัดซื้อจำนวน 3 คัน รวมเป็นเงิน 12 ล้านบาท เพราะทุก ๆ หยดโลหิตและทุกบาททุกสตางค์ของท่านจะถูกนำไปส่งต่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ป่วยและประชาชนชาวไทยทั่วประเทศอย่างคุ้มค่า เพียงพอ และปลอดภัย