02-255-9911,02-256-4289
TH
|
EN

พลังน้ำใจ ฝ่าวิกฤต COVID-19 เฟส 3

12/10/2021 - 31/03/2022
ชวนเพื่อนมาบริจาค
รายละเอียดโครงการ

ตั้งแต่ปี 2563 ประชาชนทั่วโลกต่างประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) รวมถึงประชากรในประเทศไทยต่างได้รับผลกระทบทุกภาคส่วน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพอนามัย และความเป็นอยู่ในการดำรงชีวิต

 

ทั้งนี้สภากาชาดไทยได้ดำเนินการป้องกัน ช่วยเหลือ และเยียวยาผู้มีความเสี่ยง ผู้ที่ต้องกักกันตน 14 วัน ดังนี้ ผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 10 ล้านชิ้น มอบชุดธารน้ำใจฯ พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 101,375 ชุด มูลค่า 66,907,500 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2564) และจัดตั้งครัวเคลื่อนที่และครัวพระราชทานมอบอาหารปรุงสุกพร้อมทานให้กับประชาชนในจังหวัดต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

 

โดยชุดธารน้ำใจฝ่าวิกฤต COVID-19 จำนวน 1 ชุด มูลค่า 660 บาท ประกอบด้วย น้ำดื่ม อาหารสำเร็จรูปพร้อมทาน ข้าวสาร 5 กิโลกรัม ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายและเสื้อผ้า ถุงขยะ ไฟฉาย เป็นต้น ซึ่งชุดดังกล่าวเพียงพอสำหรับผู้ที่ต้องกักกันตนเป็นเวลา 14 วัน โดยไม่จำเป็นต้องออกนอกพื้นที่กักกันตน เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ โดยสถานีกาชาด และเหล่ากาชาดจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการร้องขอ แจ้งจำนวนผู้มีความเสี่ยงที่ต้องกักกันตนมายังแอปพลิเคชัน "พ้นภัย" ของสภากาชาดไทย ซึ่งจะมีการตรวจสอบและดำเนินการช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป

601
จำนวนผู้ร่วมบริจาค
0 วัน
ระยะเวลาคงเหลือ
ร่วมบริจาคให้กับโครงการ