02-255-9911,02-256-4289
TH
|
EN

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

04/10/2021 - 31/12/2022
ชวนเพื่อนมาบริจาค
รายละเอียดโครงการ

เพราะความช่วยเหลือรอไม่ได้...สภากาชาดไทยขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อจัดชุดธารน้ำใจเพื่อผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศ ผ่านการดำเนินงานของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย สถานีกาชาด เหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอทั่วประเทศ เพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัย

696
จำนวนผู้ร่วมบริจาค
89 วัน
ระยะเวลาคงเหลือ
ร่วมบริจาคให้กับโครงการ