02-255-9911,02-256-4289
TH
|
EN

ครัวพระราชทานฯ จ.ตรัง

ชวนเพื่อนมาบริจาค

ครัวพระราชทานฯ จ.ตรัง

18/06/2021

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายกฤษฎา บุญราช ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” พร้อมมอบอาหารพระราชทานแก่ผู้แทนจากอำเภอเมืองตรัง จำนวน 3,750 ชุด ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง จากนั้น ประธานและคณะ ได้เดินทางเข้าเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ จำนวน 3 ราย ในพื้นที่ตำบลบ้านควน ตำบลนาโยงใต้ ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง พร้อมมอบอาหารพระราชทาน น้ำดื่ม และชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19 ยังความปลาบปลื้มแก่ประชาชนที่ได้รับอาหารพระราชทานและต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
อาหารปรุงสุกใหม่จากครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย จะแจกจ่ายไปยังประชาชนในพื้นที่ 10 อำเภอของจังหวัดตรัง ได้แก่ อำเภอเมืองตรัง อำเภอกันตัง อำเภอย่านตาขาว อำเภอปะเหลียน อำเภอสิเกา อำเภอห้วยยอด อำเภอวังวิเศษ อำเภอนาโยง อำเภอรัษฎา และอำเภอหาดสำราญ โดยคำนึงถึงการบริหารจัดการครัว ที่เน้นความสะอาด ถูกสุขลักษณะ ประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ สะอาด เน้นให้ผู้ประกอบอาหารแต่งกายตามมาตรฐาน คือ สวมหมวกคลุมผม สวมผ้ากันเปื้อน สวมหน้ากากอนามัย และสวมถุงมือ รวมถึงการจัดระเบียบการรักษาระยะห่างทางสังคมในการแจกจ่ายอาหารพระราชทาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19